SRI KALAIMAGAL VIDYA MANDIR MATRICULATION HIGHER SECONDARY SCHOOL

SSLC : 2017


N.H.SARVESH KUMAR
489 /500

K.SOWMIYA
487 /500

T.VISHNU PRIYA
487 /500

M.BALAMURUGAN
484 /500

SUBJECT WISE HIGHEST MARKS